Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

26.01.2010

Militārpersonas veic dabas vērtību monitoringu Ādažu militārajā poligonā

2010. gadā Nacionālo bruņoto spēku karavīri turpina veikt dabas vērtību monitoringu Ādažu militārajā poligonā. Janvārī un februārī  1-2 reizes mēnesī divos maršrutos tiek saskaitīti rubeņi , kas rīta stundās barojas ar bērzu, alkšņu un kārklu ziedkopām, pumpuriem un jauno dzinumu galiem. Rubenis ir Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājama putnu suga, kam Ādažu poligonā ir piemēroti dzīves apstākļi.

Ja saglabāsies ziemīgi laika apstākļi – sniega sega un temperatūra zem nulles, uzskaites tiks turpinātas arī martā.

Lasīt vairāk

27.10.2009

Veiksmīgi noritējusi LIFE-Daba projekta "Ādaži" noslēguma konference

LIFE-Daba projekta „Ādaži” īstenošana tuvojas noslēgumam un to apliecina arī projekta starptautiskā noslēguma konference, kas no 7. līdz 9. oktobrim notika Ādažu nacionālajā mācību centrā Kadagā. Pasākumā piedalījās gandrīz 50 dalībnieki no astoņām valstīm – ASV, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas, Ungārijas un Vācijas. Lielākā daļa dalībnieku bija cilvēki, kuri iesaistīti līdzīgu projektu īstenošanā vai dabas vērtību apsaimniekošanā militāros objektos citās Eiropas valstīs.

Lasīt vairāk

22.07.2009

Projekta teritorija bildēs 3

Aplūkojiet militāro poligonu un Natura 2000 teritoriju "Ādaži" bildēs!

Lasīt vairāk

22.07.2009

Projekta teritorija bildēs 2

Aplūkojiet militāro poligonu un Natura 2000 teritoriju "Ādaži" bildēs!

Lasīt vairāk

21.07.2009

Projekta teritorija bildēs

Aplūkojiet militāro poligonu un Natura 2000 teritoriju "Ādaži" bildēs!

Lasīt vairāk

18.06.2009

Natura 2000 patruļas projekta teritorijā

Projekta ietvaros Natura 2000 teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” regulāri notiek patrulēšana ar mērķi novērst dažādus pārkāpumus. Patruļas veic Nacionālo bruņoto spēku karavīri. Patruļas īpašu uzmanību pievērš tam, lai teritorijā netiktu pārkāptas dabas aizsardzības prasības, tādēļ par godu teritorijas īpašajam statusam patruļas nosaukums ir – „Natura 2000 patruļa”.

Lasīt vairāk

08.06.2009

Veiksmīgi noritējis militārā poligona un Natura 2000 teritorijas „Ādaži” atvērto durvju dienas pasākums

LIFE-Daba projekta „Ādaži” ietvaros jau trešo gadu pēc kārtas projekta teritorijā – militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži” – notika atvērto durvju dienas pasākums.

 

Šī gada 22.maijā apmeklēt poligonu un uzzināt, kā šajā teritorijā dabas aizsardzība pastāv vienotībā ar militārajām mācībām, bija aicināti aptuveni 200 dalībnieki. Uz pasākumu ieradās skolēni no četrām vietējām skolām un Latvijas Dabas muzeja interešu pulciņiem, kā arī pārstāvji no institūcijām, kas atbild par dabas aizsardzību Latvijā vai/un ir iesaistītas projekta īstenošanā.

Lasīt vairāk

19.05.2009

Ādažu militārajā poligonā tiks organizēta atvērto durvju diena

2009.gada 22.maijā Ādažu militārajā poligonā jau trešo gadu pēc kārtas LIFE-Daba projekta "Ādaži" ietvaros tiek organizēta atvērto durvju diena. Pasākumu organizē Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Dabas muzeju. 

 

 

Lasīt vairāk

13.01.2009

Apstiprināts aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāns

2008. gada 1. decembrī vides ministrs Raimonds Vējonis apstiprināja aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānu. Plānu izstrādāja Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba projekta „Ādaži’ ietvaros 2008.-2018. gadam. Dabas aizsardzības plānā ietverta plaša informācija par teritorijas dabas vērtībām un apsaimniekošanu, kā arī noteikts teritorijas zonējums. Tā kā lielākā daļa ainavu apvidus atrodas militārajā poligonā, dabas aizsardzības plānā ņemtas vērā valsts aizsardzības intereses, saglabājot dabas vērtības. Dabas aizsardzības plāns būs pamatā teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādei, kas plānota 2009. gadā.

Lasīt vairāk

13.10.2008

Nacionālo bruņoto spēku Vides pārvaldības sistēmas seminārs un LIFE projektā gatavotās biotopu monitoringa rokasgrāmatas pārbaude

Turpinot aizsākto tradīciju, jau ceturto gadu Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra Nacionālo bruņoto spēku vides pārvaldības sistēmas ietvaros organizēja semināru vides virsniekiem un speciālistiem. 

Lasīt vairāk

02.10.2008

LIFE projekta "Ādaži" ietvaros 16.-17. septembrī Ādažos notika starptautisks seminārs "Pieredzes apmaiņa par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām militārajos poligonos"

2008.gada 16. un 17. septembrī Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros Ādažu poligonā organizēja semināru „Pieredzes apmaiņa par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām militārajos poligonos”. Pasākumā piedalījās 36 dalībnieki no deviņām Eiropas valstīm.

Lasīt vairāk

05.09.2008

2008. gada atvērto durvju diena militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”

Šogad atvērto durvju diena notika 5. septembrī un bija veltīta virsājiem un to aizsardzībai.

Lasīt vairāk

15.08.2008

Veiksmīgi norit aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāna izstrāde

Šī gada vasarā notikušas trīs dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksmes.

Lasīt vairāk

26.06.2008

Eiropas Komisijas vizīte

Šā gada 12. un 13. jūnijā Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā un Ādažu militārajā poligonā viesojās Eiropas Komisijas pārstāvji.

Lasīt vairāk

01.03.2008

Biotopu atjaunošana Ādažu poligonā

Līdz šī gada 15. martam Ādažu aizsargājamo ainavu apvidū atjaunoti aizsargājamie biotopi 193 ha platībā.

Lasīt vairāk

01.02.2008

Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas liegumā izliktas informācijas zīmes un barjeras

2007. gada beigās apkārt Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas liegumam tika izliktas 40 informācijas zīmes.

Lasīt vairāk

28.01.2008

AĪVA un NBS pārstāvju viesošanās Beļģijā

2007. gada 10.-13. decembrī trīs AĪVA Vides nodaļas un septiņi NBS pārstāvji viesojās Beļģijas Karalistē, Beverlo miltārajā bāzē. Brauciena mērķis bija iepazīties ar līdzīgu militāro teritoriju, kas ir NATURA 2000 vieta un kurā, līdzīgi kā Ādažu poligonā, LIFE projekta ietvaros tiek realizēti dažādi pasākumi biotopu atjaunošanai, apmeklētāju un militārpersonu izglītošanai, sabalansējot militārās un dabas aizsardzības intereses.

Lasīt vairāk

01.01.2008

Igaunijas Aizsardzības ministrijas pārstāvju viesošanās Ādažu militārajā poligonā LIFE – Daba „Ādaži” projekta ietvaros

Š.g 1. un 2. novembrī Ādažu militārajā poligonā viesojās Igaunijas Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras departamenta darbinieki.

Lasīt vairāk

10.09.2007

Ādažos uzsākta hidroloģiskā izpēte

Aizsargājamo ainavu apvidu un militāro poligonu „Ādaži” šķērso trīs upes (Melnupe, Cimeļupe un Puska), Rāmpurva grāvis, kā arī vairāki meliorācijas grāvji. 2007. gada 20. augustā tika uzsākta hidroloģiskā izpēte, kuras galvenais uzdevums ir dot ieteikumus teritorijas turpmākai apsaimniekošanai.

Lasīt vairāk

06.08.2007

Ādažos uzieta jauna Baltijas lielākās vaboles atradne

Daudzās jomās interesantā un pārsteigumiem bagātā, dabas un militāro aktivitāšu mijiedarbībā izveidojusies Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamā dabas teritorija “Ādaži” sagādājusi vēl vienu pārsteigumu: augusta sākumā, teritorijas ziemeļu galā atrasta jauna Baltijas reģiona lielākās vaboles lielā dižkoksngrauža Ergates faber atradne.

Lasīt vairāk

06.08.2007

Tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamo ainavu apvidum "Ādaži"

Šī gada 9.augustā plkst. 10.00 Ādažu novada Domes ēkā Ādažos, Gaujas ielā 16 notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum, Natura 2000  teritorijai "Ādaži".

Lasīt vairāk

08.06.2007

Starptautiska konference „Dabas aizsardzība militārajās teritorijās”

No 2007.gada 4. līdz 7. jūnijam Cēsīs, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā notika starptautiska konference „Dabas aizsardzība militārajās teritorijās”. To organizēja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem LIFE-Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros.

Lasīt vairāk

06.06.2007

Atvērto durvju diena militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”

Atvērto durvju diena Ādažu militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži” notika š.g. 6. jūnijā.
To organizēja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Dabas muzeju LIFE-Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros.

Lasīt vairāk

05.06.2007

Laipni lūgti LIFE Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapā!

Laipni lūgti LIFE Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapā!

Kopš š.g. jūnija darbojas LIFE Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” jeb vienkārši „Ādažu LIFE projekta” mājas lapa. Turpmāk šajā mājas lapā varēs iepazīties ar svarīgākajām projekta aktualitātēm, kā arī ar aprakstiem par projektu, projekta teritoriju, tās dabas vērtībām un citu informāciju.

Lasīt vairāk

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv