Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Putniem starptautiski nozīmīga vieta

Daļa no aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” teritorijas līdz ar ziemeļaustrumos esošo dabas liegumu „Dzelves-Kroņa purvs” un daļēji ainavu apvidū ietilpstošo Rampas purvu noteikta kā putniem starptautiski nozīmīgā vieta „Ādaži”. Tas darīts tāpēc, ka šī teritorija ir viena no piecām vissvarīgākajām vietām Eiropas reģionā ES līmenī apdraudētām putnu sugām - purva piekūnam, rubenim un stepes čipstei.

Vairāk informācijas par putniem starptautiski nozīmīgām vietām Latvijā pieejams Latvijas Ornitoloģijas biedrības mājas lapā (www.lob.lv )

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv