Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Projekta dokumenti un publikācijas

 

Publikācijas 2007-2009

 

Apsaimniekošanas plāns pēc projekta noslēguma – After-LIFE Conservation plan (angļu valodā)

Natura 2000 teritorijas „Ādaži” dabas aizsardzības plāns, tā teksta pielikumi, karšu pielikumi, robežu shēma.

LIFE-Daba projekta „Ādaži" pārskats (latviešu un angļu valodās).

Buklets „Aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži”” (latviešu valodā)

Buklets “Biotopu apsaimniekošana un dabas vērtības” (latviešu un angļu valodās)

Buklets Pupuķis (latviešu valodā, kopsavilkums angliski)

Buklets Virsāji (latviešu valodā, kopsavilkums angliski)

Buklets Smilšu krupis (latviešu valodā, kopsavilkums angliski)

General plan for Adazi National Training Area and Ranges

LIFE ADAZI apsaimniekošanas karte

Projekta ietekmes uz aizsargājamām sugām un biotopiem monitoringa atskaites:

2007

2008

2009

Hidroloģiskās izpētes atskaite

Dabas vērtību monitoringa, ko veic militārpersonas, rokasgrāmata

Report of proceedings, International Conference on Nature Conservation in Military Training Areas, Cēsis, June 4-7 2007

Projekta pieteikums (angļu valodā) Restoration of Biological Diversity in Military Training Area and Natura 2000 site “Adazi”

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv