Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Atvērto durvju diena militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”

Atvērto durvju diena Ādažu militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži” notika š.g. 6. jūnijā.
To organizēja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Dabas muzeju LIFE-Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros.

Atvērto durvju diena bija veltīta īpaši aizsargājamai sugai – smilšu krupim, kuru Latvijas Dabas muzejs noteicis par 2007. gada dzīvnieku un kuram Ādažu militārais poligons ir viena no nozīmīgākajām atradnēm Latvijā. Tādēļ atvērto durvju dienas laikā šai sugai tika veltīta īpaša uzmanība. Prezentāciju par smilšu krupi un tā aizsardzību sniedza LIFE- Daba projekta „Ādaži” eksperts Arnis Bērziņš. Latvijas Dabas muzeja Izstāžu un informācijas daļas vadītāja Vineta Grigāne stāstīja par akciju „Smilšu krupis – 2007. gada dzīvnieks”, bet Ādažu militārā poligona vides virsnieks, virsleitnants Gatis Smiltiņš iepazīstināja atvērto durvju dalībniekus ar LIFE-Daba projektu „Ādaži”, tā vēsturi un Natura 2000 teritoriju „Ādaži”.

Atvērto durvju dienā piedalījās skolnieki no Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un Latvijas Dabas muzeja Botānikas un Zooloģijas pulciņiem, speciālisti no Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes, Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes, Vides ministrijas, Dabas aizsardzības pārvaldes, aizsargājamo dabas teritoriju administrāciju pārstāvji, skolotāji, kā arī citi interesenti. Pasākumam pievienojās arī starptautiskās konferences „Dabas aizsardzība militārajās teritorijās” (04.06.-07.06.2007.) dalībnieki un žurnālisti no Neatkarīgās rīta avīzes, žurnāla „Mans mazais”, LTV 1, Latvijas radio 1, TV5, avīzes „Panorāma”, foto aģentūras AFI, žurnāla „Kas jauns” un TV Pirmā Baltijas kanāla. Visi atvērto durvju dienas dalībnieki saņēma izglītojošus materiālus par militāro poligonu un dabas aizsardzību.

Atvērto durvju dienas ietvaros tika organizētas 6 ekskursijas pa
Adažu militāro poligonu. Gidu pavadībā tika apskatīti trīs objekti: Mazuikas ezers, kas ietilpst dabas liegumā „Lieluikas un Mazuikas ezeri”, Franču kurgāns un smilšu krupja dzīvotne.
 Atvērto durvju dienas dalībniekus uzrunāja aizsardzības ministrs Atis Slakteris un vides ministrs Raimonds Vējonis. Klātesošos sveica  Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3. Reģionālā nodrošinājuma centra komandieris majors Jurijs Bartušs.

Aizsardzības ministrs visiem dāvināja krekliņu ar gada dzīvnieka - smilšu krupja attēlu. Pēc pasākuma dalībnieki varēja baudīt pusdienas Ādažu militārā poligona ēdnīcā.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv