Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Starptautiska konference „Dabas aizsardzība militārajās teritorijās”

No 2007.gada 4. līdz 7. jūnijam Cēsīs, Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā notika starptautiska konference „Dabas aizsardzība militārajās teritorijās”. To organizēja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem LIFE-Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros.

Konferences galvenais mērķis bija iepazīties un apmainīties ar dažādu valstu pieredzi un viedokļiem par dabas aizsardzības un militāro interešu saskaņošanu un koordinēšanu militāro mācību teritorijās.

Konferenci atklāja Latvijas Republikas aizsardzības ministra padomnieks militāros jautājumos vadm. Gaidis Andrejs Zeibots.

Darbs notika plenārsesijās un trīs darba grupās, un galvenās apskatāmās un diskutējamās tēmas bija šādas:

  • Dabas aizsardzības pasākumu ilgtspējība militāro mācību teritorijās;
  • Rīcības plāns sabiedrības un militārpersonu informēšanai par dabas aizsardzību militāro mācību teritorijās;
  • Militāro teritoriju izmantošana citu ieinteresēto pušu vajadzībām.

Kopumā konferencē tika sniegtas 14 prezentācijas. Tajā piedalījās 52 dalībnieki no 11 valstīm - Beļģijas, Horvātijas, Rumānijas, ASV, Ukrainas, Vācijas, Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Slovākijas, Nīderlandes, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas Vides ģenerāldirektorāta un LIFE projektu Ārējās uzraudzības grupas.

Vieni no galvenajiem konferences secinājumiem bija tādi, ka daudzviet Eiropā aizsargājamās dabas vērtības ir saglabājušās tieši militāro mācību teritorijās, atsevišķām sugām un biotopiem šīs teritorijas ir ļoti piemērota dzīves vieta. Nepieciešama sabiedrības informēšana par militāro mācību teritoriju izmantošanu un, visbeidzot, svarīgi ir savstarpēji saskaņot un koordinēt militārās un dabas aizsardzības intereses.

6. jūnijā konferences dalībnieki piedalījās arī projekta ietvaros Ādažu militārajā poligonā organizētajā atvērto durvju dienā, kas bija veltīta Latvijas gada dzīvniekam - īpaši aizsargājamajai dzīvnieku sugai - smilšu krupim (Bufo calamita).

Konferences materiāli būs pieejami LIFE-Daba projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapā:  www.adazinatura.lv

Konferences ziņojums (angļu val.)

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv