Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Tiek uzsākta dabas aizsardzības plāna izstrāde aizsargājamo ainavu apvidum "Ādaži"

Šī gada 9.augustā plkst. 10.00 Ādažu novada Domes ēkā Ādažos, Gaujas ielā 16 notiks informatīva sanāksme par dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu aizsargājamo ainavu apvidum, Natura 2000  teritorijai "Ādaži". Plāns tiek izstrādāts LIFE-Daba projekta "Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā "Ādaži"" ietvaros.

Sanāksmes mērķis ir informēt ieinteresētās puses par dabas aizsardzības plāna izstrādes nepieciešamību, saturu, mērķiem un iespējām iesaistīties plāna izstrādes procesā.

Dabas aizsardzības plānu izstrādās projekta partneris - Latvijas Dabas fonds.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv