Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Ādažos uzieta jauna Baltijas lielākās vaboles atradne

Daudzās jomās interesantā un pārsteigumiem bagātā, dabas un militāro aktivitāšu mijiedarbībā izveidojusies Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājamā dabas teritorija “Ādaži” sagādājusi vēl vienu pārsteigumu: augusta sākumā, teritorijas ziemeļu galā atrasta jauna Baltijas reģiona lielākās vaboles lielā dižkoksngrauža Ergates faber atradne.

Realizējot Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras projektu (2006.-2009.) LIFE06NAT/LV/000110 „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži””, kura ar zinātnisko izpēti saistītās sadaļas izstrādā Latvijas Dabas fonds, Latvija kļuvusi par vienu ļoti retas un īpašas vaboļu sugas atradni bagātāka.

Nozīmīgais atklājums veikts, pētot aizsargājamā ainavu apvidus bezmugurkaulnieku faunu. Latvijas Dabas fonda eksperts entomologs Dmitrijs Teļnovs ar kolēģiem Mārtiņš Kalniņu un Ruslanu Matrozi, iespaidīgo vaboli - 5,2 cm ! atraduši Ādažu militārā poligona ziemeļu malā pie izgāztas egles saknēm.

Vabole pārtiek tikai no atmirušas koksnes, kas pieejama tikai bioloģiski vecos un netraucētos priežu mežos.
Pēdējos mēnešus teritorija dabas draugs priecē un pārsteidz ar jauniem atklājumiem, ziņas par retām augu sugām gaidāmas rudenī, kad tiks apkopoti pētnieku darba rezultāti.

Veicot projekta ietvaros plānotos apsaimniekošanas pasākumus Ādažu militārajā poligonā, tagad īpaša uzmanība tiks pievērsta arī lielajam dižkoksngrauzim. Šis atradums kārtējo reizi pierāda, ka Ādažu militārais poligons ir piemērota dzīvotne daudzām retām augu un dzīvnieku sugām, un militārās aktivitātes un piekļuves ierobežojumi veicina šādu sugu saglabāšanos.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv