Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Ādažos uzsākta hidroloģiskā izpēte

Aizsargājamo ainavu apvidu un militāro poligonu „Ādaži” šķērso trīs upes (Melnupe, Cimeļupe un Puska), Rāmpurva grāvis, kā arī vairāki meliorācijas grāvji.

2007. gada 20. augustā tika uzsākta hidroloģiskā izpēte, kuras galvenais uzdevums ir dot ieteikumus teritorijas turpmākai apsaimniekošanai. Nepieciešams uzlabot hidroloģisko režīmu, lai novērstu aizsargājamo biotopu (augstais purvs, virsāji un pļavas) aizaugšanu. Augstais purvs un pļavas aizaug mitruma trūkuma dēļ, savukārt sausie virsāji - mitruma pārpilnības dēļ. Izpēti plānots pabeigt līdz 2007. gada beigām.


Meliorācijas dēļ mitrā molīniju pļava aizaug ar bērziem.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv