Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Nopirkts traktors un pļāvējs-smalcinātājs biotopu kopšanai Ādažos

2007. gada 31. augustā Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra par Eiropas Komisijas piešķirtajiem līdzekļiem iegādājās traktoru McCORMICK un zāles un krūmu pļāvēju-smalcinātāju CELLI, ko paredzēts izmantot NATURA 2000 teritorijas „Ādaži” biotopu atjaunošanai un kopšanai.

 

Ādažu poligona teritorijā atrodas tādi aizsargājami biotopi kā virsāji un molīniju pļavas, kuri daļēji aizauguši ar krūmiem. Lai nezaudētu dabas vērtības, projekta laikā plānots nopļaut un attīrīt no krūmiem 700 ha virsāju, 35 ha pļavu un iekšzemes kāpu, kā arī 306 ha purva.

Traktoru un pļāvēju arī pēc projekta beigām plānots izmantot Ādažu poligonā aizsargājamo biotopu apsaimniekošanai.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv