Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

AĪVA un NBS pārstāvju viesošanās Beļģijā

2007. gada 10.-13. decembrī trīs AĪVA Vides nodaļas un septiņi NBS pārstāvji viesojās Beļģijas Karalistē, Beverlo miltārajā bāzē. Brauciena mērķis bija iepazīties ar līdzīgu militāro teritoriju, kas ir NATURA 2000 vieta un kurā, līdzīgi kā Ādažu poligonā, LIFE projekta ietvaros tiek realizēti dažādi pasākumi biotopu atjaunošanai, apmeklētāju un militārpersonu izglītošanai, sabalansējot militārās un dabas aizsardzības intereses.

Lielākā daļa Beļģijas Karalistes Bruņoto spēku poligonu teritoriju ir atzītas par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām. Savā pieredzē šo teritoriju apsaimniekošanā militārajos poligonos dalījās Beļģijas Karalistes LIFE projekta DANAH vadītājs Hanss Jochems un padomnieks vides jautājumos kpt. Didjē Stejerts. Projekta DANAH mērķis ir atjaunot un saglabāt dabas vērtības 12 militārajās teritorijās, kurās atrodas ES nozīmes aizsargājamas NATURA 2000 vietas. Līdzīgi kā Ādažos, arī Beverlo galvenais atjaunojamais biotops ir virsāji. Beverlo militāro teritoriju aktīvi izmanto arī trešās puses – skrējēji, riteņbraucēji, mednieki u.c.


Pieredzes apmaiņas brauciena laikā tā dalībniekiem bija iespēja apmeklēt Beverlo militāro poligonu un iepazīties ar bāzi, teritorijas dabas vērtībām un apsaimniekošanas pasākumiem. Ļoti vērtīga bija Latvijas NBS pārstāvju piedalīšanās, jo veicināja kontaktu veidošanos un pieredzes apmaiņu militāro teritoriju apsaimniekošanā, kā arī vides un dabas aizsardzības prasību ievērošanā.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv