Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Igaunijas Aizsardzības ministrijas pārstāvju viesošanās Ādažu militārajā poligonā LIFE – Daba „Ādaži” projekta ietvaros

Š.g 1. un 2. novembrī Ādažu militārajā poligonā viesojās Igaunijas Aizsardzības ministrijas Infrastruktūras departamenta darbinieki.

Pasākums notika Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras īstenotā LIFE - Daba projekta "Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā "Ādaži"" ietvaros.
Vizītes laikā viesi tika iepazīstināti ar Ādažu militāro bāzi, tās attīstību un LIFE projekta plānotajiem un veiktajiem pasākumiem.

Pasākumā piedalījās Aizsardzības ministrijas, Nacionālo bruņoto spēku un Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras pārstāvji.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv