Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Nacionālo bruņoto spēku Vides pārvaldības sistēmas seminārs un LIFE projektā gatavotās biotopu monitoringa rokasgrāmatas pārbaude

Turpinot aizsākto tradīciju, jau ceturto gadu Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra Nacionālo bruņoto spēku vides pārvaldības sistēmas ietvaros organizēja semināru vides virsniekiem un speciālistiem. Šogad seminārs notika 25.-26.septembrī un pulcēja 36 dalībniekus, kas papildināja savas zināšanas vides aizsardzības jautājumos, iepazinās ar jaunāko informāciju un diskutēja par aktuālajām problēmām.

Semināra laikā notika arī LIFE projekta ietvaros sagatavotās monitoringa programmas pārbaudīšana. Projekta ietvaros tiek gatavota monitoringa programma, lai ar Nacionālo bruņoto spēku karavīru un darbinieku palīdzību varētu sekot līdzi aizsargājamo biotopu stāvokļa un aizsargājamo sugu skaita pārmaiņām teritorijā. Monitoringa programmu izstrādā Latvijas Dabas fonds.

Semināra dalībnieki saņēma biotopu apsekošanas anketas un ekspertu pavadībā apmeklēja tipiskākos biotopus, kuros paredzēts veikt monitoringu. Eksperti skaidroja, kā jāaizpilda anketas, kādiem objektiem jāpievērš uzmanība apsekojot teritoriju un uzklausīja pasākuma dalībnieku ieteikumus monitoringa programmas uzlabošanai. Pēc ieteikumu iestrādāšanas programma tiks vēlreiz pārbaudīta.

Majors Alda Grudinska uzstāšanās pasākuma semināra pirmajā dienā.

 

Pasākuma dalībnieki apmeklēja dažādus aizsargājamus biotopus, veica to apskati un raksturošanu vadoties pēc Latvijas Dabas fonda izstrādātajām anketām.

 

Iesaistītie karavīri ar interesi sekoja Latvijas Dabas fonda pārstāvju stāstītajam un rūpīgi atzīmēja anketās prasīto informāciju.

 

Katra dalībnieka atbildīga pieeja šajā gadījumā bija ļoti nozīmīga, jo iegūtie rezultāti tiks izvērtēti, lai noteiktu monitoringa programmas un anketu kvalitāti un uzlabotu tās.

 

Kad monitoringa programma tiks pabeigta, bruņotie spēki varēs sekot līdzi svarīgāko biotopu un sugu stāvoklim savā teritorijā

 

Mazuikas ezers ir viens no objektiem, kam nepieciešams pastāvīgs monitorings, jo šis oligotrofais ezers ir ļoti jūtīgs un pat niecīgas pārmaiņas varētu apdraudēt šobrīd ezerā sastopamās īpašās augu sabiedrības.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv