Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

2008. gada atvērto durvju diena militārajā poligonā un NATURA 2000 teritorijā „Ādaži”

Šogad atvērto durvju diena notika 5. septembrī un bija veltīta virsājiem un to aizsardzībai. Pasākumu organizēja Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju, Nacionālajiem Bruņotajiem spēkiem un Aizsardzības ministriju. Atvērto durvju dienā piedalījās ap 200 cilvēkiem, tai skaitā skolēni no Ādažu vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas un Sējas pamatskolas, jaunsargi, Aizsardzības ministrijas, Vides ministrijas un Valsts mežu dienesta pārstāvji, žurnālisti, kā arī Latvijas Dabas muzeja speciālisti un pulciņu dalībnieki. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja redzēt Latvijā reto, bet Ādažu poligonā lielās platībās satopamo biotopu – sausus virsājus, kā arī dzirdēt par to aizsardzību un apsaimniekošanu un virsājos satopamajām retajām sēņu, augu un dzīvnieku sugām.

 

Pasākums pulcēja vairāk kā simts cilvēku, kuri vēlējās uzzināt vairāk par dabu Ādažu militārajā poligonā.

 

Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras direktors Dzintars Arbidāns teica uzrunu pasākuma dalībniekiem.

 

Dalībnieki redzēja arī prezentācijas par dabas vērtībām projekta teritorijā.

 

Pasākumu apmeklēja bērni no vairākām vietējām un Rīgas skolām.

 

Latvijas Dabas muzeja eksperte Inita Dāniele stāstīja par sēnēm.

 

Nacionālo bruņoto spēku vides virsniece virsleitnante Kristīne Kārkliņa-Struka stāstīja dalībniekiem par poligonu un tā vēsturi.

 

Dalībniekiem tika demonstrēts, kā par "Ādažu" LIFE projekta līdzekļiem iegādātais traktors tiek izmantots biotopu apsaimniekošanā.

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv