Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Biotopu atjaunošana Ādažu poligonā

Līdz šī gada 15. martam Ādažu aizsargājamo ainavu apvidū atjaunoti aizsargājamie biotopi 193 ha platībā. Virsāji un pļavas tika atbrīvoti no krūmiem - gan pļaujot ar LIFE projekta ietvaros iegādāto traktoru, gan cērtot lielākos krūmus. Biotopu atjaunošana turpināsies līdz 2009. gada beigām.

 

 

 

 

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv