Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Veiksmīgi norit aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāna izstrāde

Šī gada vasarā notikušas trīs dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupas sanāksmes. Galvenās diskusijas uzraudzības grupas locekļiem, kā arī citiem uzaicinātajiem dalībniekiem bija par Ādažu aizsargājamo ainavu apvidus zonējumu, apsaimniekošanas mērķiem un pasākumiem, kā arī individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu likumprojektu. Dabas aizsardzības plānu septembrī paredzēts nodot sabiedriskajai apspriešanai.

 

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv