Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

LIFE projekta "Ādaži" ietvaros 16.-17. septembrī Ādažos notika starptautisks seminārs "Pieredzes apmaiņa par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām militārajos poligonos"

2008.gada 16. un 17. septembrī Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” ietvaros Ādažu poligonā organizēja semināru „Pieredzes apmaiņa par Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamām dabas teritorijām militārajos poligonos”. Pasākumā piedalījās 36 dalībnieki no deviņām Eiropas valstīm.

Viesi sniedza prezentācijas un dalījās informācijā par to, kā citās valstīs tiek apsaimniekotas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas, kas atrodas militārajos poligonos. Šobrīd Ādažu militārajā poligonā, kas ir aizsargājama dabas teritorija – aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” tiek organizēti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Citu valstu pārstāvju pieredze līdzīgu teritoriju apsaimniekošanā ir ļoti nozīmīga, jo biotopu apsaimniekošana dabas aizsardzības nolūkos militārajos poligonos citās Eiropas valstīs tiek veikta jau vairākus desmitus gadu.

Galvenās biotopu apsaimniekošanas metodes Ādažu poligonā šobrīd ir pļaušana un koku un krūmu ciršana, taču tās prasa daudz finanšu līdzekļu, nesniedz ideālu rezultātu un ir riskantas darba veicējiem, tādēļ īpaša uzmanība pasākuma laikā tika veltīta kontrolētajai dedzināšanai, kas kā pasākums, kas īpaši piemērots aizaugošo biotopu apsaimniekošanai militārajās teritorijās, veiksmīgi tiek izmantots citās valstīs jau vairākus gadu desmitus. Pareizi organizēta kontrolētā dedzināšana ļauj ar nelieliem resursiem un neapdraudot cilvēkus apsaimniekot lielas aizaugošo biotopu platības. Latvijā šī metode līdz šim izmantota tikai dažas reizes un nelielās platībās.

Semināra dalībniekiem bija iespēja apmeklēt biotopus un redzēt to apsaimniekošanas rezultātus Ādažu poligonā un uzaicinātie Latvijas un citu valstu eksperti bija vienisprātis, ka kontrolētā dedzināšana būtu pati piemērotākā metode aizaugošo virsāju atjaunošanai. Šīs metodes pielietošana ir paredzēta LIFE projektā „Ādaži”” un, ja sagatavošanās darbi un saskaņošana ar atbildīgajiem dienestiem notiks veiksmīgi, tā notiks 2009. gadā.

Dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju dalīties pieredzē un diskutēt par aktuālajiem jautājumiem. Sniegtās prezentācijas vēlreiz apliecināja , ka militārajos poligonos Eiropā sastopama ļoti augsta bioloģiskā daudzveidība. Militāro poligonu apsaimniekotājiem jāsastopas pārsvarā ar vienām un tām pašām problēmām – biotopu aizaugšana, apsaimniekotāju drošības jautājums un nesaskaņota civiliedzīvotāju ienākšana aktīvu poligonu teritorijās, kas apdraud militāro mācību norisi.

Interesentiem, kuri vēlas iepazīties ar pasākumā sniegto informāciju (prezentācijas u.c.) jāvēršas Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras Vides nodaļā pie projekta vadītājas Lauras Jukāmes (telefons: 67300243, e-pasts: laura.jukame(at)aiva.gov.lv).

 

Pasākuma pirmajā dienā dalībnieki Ādažu bāzes telpās klausījās kolēģu prezentācijas par dabas aizsardzību un biotopu saglabāšanu citos militārajos poligonos.

 

Katarina Klimova prezentēja LIFE projektu "BROZ", kas tiek īstenots Slovākijā. 

 

Kolēģi no Zviedrijas prezentēja savu pieredzi un Rune Berglinds stāstīja par saviem iespaidiem atgriežoties Ādažu poligonā vēlreiz pēc astoņiem gadiem. 

 

Pasākuma otrajā dienā dalībnieki devās aplūkot aizsargājamos biotopus Ādažu militārā poligona teritorijā.

 

Īpatnējais biotops dalībniekos raisīja interesi. 

 

Dalībnieki novērtēja labos apsaimniekošanas darbu rezultātus un ieteica idejas risinājumiem situācijās, ja darbi nebija snieguši gaidīto rezultātu. 

 

Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis virsleitnants Agris Bondars dalībniekiem stāstīja aktuālajiem jautājumiem Ādažu militārā poligona attīstībā.

Dalībnieki novērtēja arī labos purva atjaunošanas rezultātus. Attēlā redzams purvs - priekšplānā redzama platība, kura attīrīta no kokiem un krūmiem, bet fonā redzamas vēl neatjaunotās platības.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv