Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Eiropas Komisijas vizīte

Šā gada 12. un 13. jūnijā Aizsardzības īpašumu valsts aģentūrā un Ādažu militārajā poligonā viesojās Eiropas Komisijas pārstāvji Aneta Gajda un Martins Petrtils (Martin Petrtyl), kā arī Ādažu LIFE projekta ārējās uzraudzības grupas pārstāvis Bents Jepsens (Bent Jepsen). Vizītes mērķis bija pārbaudīt projekta ieviešanas norisi un novērtēt projektā paveiktos praktiskos darbus Ādažu NATURA 2000 teritorijā. Tikšanās laikā projekta darbiniekiem bija iespēja konsultēties ar EK pārstāvjiem par dažiem neskaidriem jautājumiem projekta īstenošanā un tas bija ļoti noderīgi turpmākajai projekta gaitai. 

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv