Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas liegumā izliktas informācijas zīmes un barjeras

2007. gada beigās apkārt Lieluikas un Mazuikas ezeru dabas liegumam tika izliktas 40 informācijas zīmes.

 

To mērķis ir informēt apmeklētājus par liegumu un NATURA 2000 teritoriju. Lai novērstu lieguma izbraukāšanu ar autotransportu, uz piebraucamajiem ceļiem tika uzstādītas arī 12 slēdzamas barjeras.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv