Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Apstiprināts aizsargājamo ainavu apvidus "Ādaži" dabas aizsardzības plāns

2008. gada 1. decembrī vides ministrs Raimonds Vējonis apstiprināja aizsargājamo ainavu apvidus „Ādaži” dabas aizsardzības plānu. Plānu izstrādāja Latvijas Dabas fonds LIFE-Daba projekta „Ādaži’ ietvaros 2008.-2018. gadam. Dabas aizsardzības plānā ietverta plaša informācija par teritorijas dabas vērtībām un apsaimniekošanu, kā arī noteikts teritorijas zonējums. Tā kā lielākā daļa ainavu apvidus atrodas militārajā poligonā, dabas aizsardzības plānā ņemtas vērā valsts aizsardzības intereses, saglabājot dabas vērtības. Dabas aizsardzības plāns būs pamatā teritorijas individuālo aizsardzības un izmantošanas noteikumu izstrādei, kas plānota 2009. gadā.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv