Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Ādažu militārajā poligonā tiks organizēta atvērto durvju diena

2009.gada 22.maijā Ādažu militārajā poligonā jau trešo gadu pēc kārtas LIFE-Daba projekta "Ādaži" ietvaros tiek organizēta atvērto durvju diena. Pasākumu organizē Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra sadarbībā ar Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Latvijas Dabas muzeju. Pasākumā piedalīties aicināti skolēni no Ādažu vidusskolas, Ādažu Brīvās Valdorfa skolas, Sējas pamatskolas, Vangažu vidusskolas, Latvijas Dabas muzeja botānikas un zooloģijas pulciņiem, Latvijas Skautu un Gaidu Centrālās organizācijas un pārstāvji no projekta īstenošanā iesaistītajām institūcijām un pašvaldībām.

Pasākums veltīts īpaši aizsargājamai putnu sugai pupuķim, kam Ādažu militārais poligons ir viena no labākajām ligzdošanas vietām Latvijā. Militāro mācību rezultātā radušies smiltāji ir lieliskas pupuķu barošanās vietas, dažādās būves un drupas pupuķi izmanto ligzdošanai. Tādēļ atvērto durvju dienas laikā pupuķim, tā apdzīvotajiem biotopiem un aizsardzībai tiks veltīta īpaša uzmanība. Papildus būs iespējams iepazīties ar citiem apskates objektiem Ādažu poligonā, uzzināt par Natura 2000 teritorijā „Ādaži” notiekošo LIFE-Daba projektu, kā arī pie Franču kurgāna redzēt militāro tehniku. Ādažu poligons ir unikāla teritorija, kurā redzams, kā regulārs traucējums, ko nodrošina militārās mācības, rada un uztur īpašus biotopus, kas ir mājvieta retām un aizsargājamām sugām.

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv