Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Projekta teritorija bildēs


Aizsargājamo ainavu apvidū un militārajā poligonā „Ādaži” izvietoti 10 lielie informācijas stendi un 20 izglītojošās zīmes.


Aļņi Alces alces pavasara sākumā sastopami arī lielākos baros.


Vietas, kur notiek biotopu atjaunošana, pirms tam tiek attīrītas no nesprāgušās munīcijas.


Viršu ziedēšanas laikā augustā starp violetajiem ziediem gadās arī pa kādam baltam.


Mitrie meži gar Pusku un Melnupi ir piemērota dzīvesvieta baltmugurdzenim Dendrocopos leucotos.


Upē dzīvojošie bebri kokus grauž palienes pļavās.


Puskas upē bebru dambji regulē ūdens daudzumu.


Bērzu raibenis Nymphalis antiopa ir bieži sastopams Ādažu poligonā.


Mazuikas ezera krastu biotopu atjaunošanas ietvaros tika pļautas niedres un noņemta zemsedzes virskārta, lai atsegtos smiltis.


Viena no Ādažu poligonā sastopamajām orhidejām ir bruņcepuru dzegužpuķe Orchis militaris.


Ādažu poligona mitrajās pļavās satopama dziedniecības brūnvālīte Sanguisorba officinalis.


Sausajās pļavās satopama dzirkstelīte Dianthus deltoides.


Biežāk sastopamā orhideja Ādažu poligonā – Fuksa dzegužpirkstīte Dactylorhiza fuchsii.


Atklātu smilšu laukumos Ādažu poligonā sastopama Latvijā reta graudzāle – iesirmā kāpsmildzene Corynephorus canescens. Tā ir tieši atkarīga no militārajām mācībām, jo iesējas tikai vietās, kur ir klajas smiltis.


Vietās, kur iepriekšējos gados ir dedzis, lielā skaitā sastopamas divmāju kaķpēdiņas Antennaria dioica.


Kameņvaboles Trichius fasciatus.


Klajas iekšzemes kāpas ir aizsargājams biotops Latvijā.


Ādažu poligona iekšzemes kāpās un sausajās pļavās bieži sastopams kodīgais laimiņš Sedum acre.


Ādažu poligona teritorijā lielās čakstes Lanius excubitor gan ligzdo, gan ziemo.


Ādažu poligonā sastopams lūsis Lynx lynx.

 

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv