Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Projekta teritorija bildēs 2


Mazajās izglītojošajās zīmēs attēloti galvenie Ādažu poligona biotopi un tiem raksturīgās sugas.


Melnupe ziemā patiešām mēdz būt melna.


Melnupe pavasarī.

Melnupes palienē ir daudz sausu koku, kas ir reto dzeņu barošanās vieta.


Smaržīgā naktsvijole Platanthera bifolia.


Pirms vairākiem gadiem degušā virsājā bagātīgi zied dažādas orhidejas.


Virsāju mitrajās ieplakās sastopams palu staipeknītis Lycopodiella inundata.


Sausajos virsājos lielā skaitā sastopams sarkanspārnu sisenis jeb parkšķis Psophus stridulus.


Trejvārpu plakanstaipeknis Diphasiastrum tristachyum aug militāro mācību procesā radītās smilšainās vietās.


Bioloģiski vērtīgās pļavas tiek pļautas ar projekta traktoru.


Ādažu poligonā sastopama retā plūksnu ķekarpaparde Botrychium multifidum.


Siltākās ziemās Ādažu poligona ūdensteces neaizsalst.


Ādažu poligons ir Latvijā viena no labākajām ligzdošanas vietām pupuķim Upupa epops.

 


 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv