Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Projekta teritorija bildēs 3


Lai atjaunotu augsto purvu, tajā projekta ietvaros tiek izzāģēti krūmi un koki.


Pavasaris Puskas upes palienē.


Pusmēness ķekarpaparde Botrychium lunaria Ādažu poligonā ir sastopama vairākās vietās.


Ziemā rubeņi Tetrao tetrix pulcējas baros un ēd koku pumpurus.


Rubeņu klātbūtni virsājos dažkārt atklāj tikai to atstātie mēsli.


Sila ķirzakas Lacerta agilis samērā bieži sastopamas Ādažu poligona sausajos virsājos un smiltājos.


Ādažu poligons ir vienīgā vieta Latvijā, kur meža silpurenes Pulsatilla patens aug virsājos.


Smilšu krupis Bufo calamita Ādažu poligona virsājā.


Smiltāju neļķes Dianthus arenarius bieži sastopamas Ādažu poligona virsājos un smiltājos.


Četrplankumu ceļotājspāre Libellula quadrimaculata Lieluikas ezerā.


Varžukrupja Pelobates fuscus jaunulis, tikko no kurkuļa kļuvis par krupi.


Ādažu poligonā regulāri uzturas vilki Canis lupus, attēlā divu vilku pēdas uz Melnupes ledus 2009.gada ziemā.


Ādažu poligona virsāji ziemā.


Lai atjaunotu klajus sausos virsājus, projekta laikā tiek izzāģēti koki un krūmi.


Pēc degšanas virši atjaunojas no sēklām, kas izdzīvo augsnē.


Zalktis Natrix natrix Ādažu poligona smiltājā.

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv