Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Veiksmīgi noritējusi LIFE-Daba projekta "Ādaži" noslēguma konference

(Šeit varat aplūkot konferences programmu un dalībnieku sarakstu)

LIFE-Daba projekta „Ādaži” īstenošana tuvojas noslēgumam un to apliecina arī projekta starptautiskā noslēguma konference, kas no 7. līdz 9. oktobrim notika Ādažu nacionālajā mācību centrā Kadagā. Pasākumā piedalījās gandrīz 50 dalībnieki no astoņām valstīm – ASV, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Norvēģijas, Ungārijas un Vācijas. Lielākā daļa dalībnieku bija cilvēki, kuri iesaistīti līdzīgu projektu īstenošanā vai dabas vērtību apsaimniekošanā militāros objektos citās Eiropas valstīs.

Konferences pirmajā dienā dalībniekiem tika demonstrēti LIFE–Daba projekta „Ādaži” darbi un rezultāti. Projekta ietvaros ir veikti vērienīgi biotopu atjaunošanas darbi un to rezultātā savu bioloģisko vērtību atguvuši gandrīz 1500 ha dažādu biotopu. Lai vairotu militārpersonu un vietējo iedzīvotāju izpratni par Ādažu militārā poligona dabas vērtībām un to nozīmi, ir īstenoti vairāki izglītošanas pasākumi. Piemēram, apmācību par bioloģiskajām vērtībām Ādažu militārā poligona teritorijā ir noklausījušies jau vairāk kā 900 karavīri. Uz poligona robežas un tā teritorijā ir uzstādīti 30 informācijas stendi un izglītojošas zīmes, lai vairotu apmeklētāju un teritorijas lietotāju izpratni par dabas vērtībām un to aizsardzības nepieciešamību.


LIFE-Daba projekta vadītāja Laura Jukāme prezentē projekta rezultātus.

Konferences pirmās dienas ietvaros tika sniegtas prezentācijas par dabas aizsardzības aktivitātēm Latvijā kopumā un apskatīti LIFE–Daba projekta „Ādaži” pasākumi no projekta īstenotāju un divu tā partneru – Nacionālo bruņoto spēku un Latvijas Dabas fonda – skatu punkta. Kopīgi tika secināts, ka šī projekta laikā ir būtiski palielinājusies Ādažu militārajā poligonā izvietoto militārpersonu izpratne par no traucējumiem atkarīgo biotopu un sugu aizsardzību un to saistību ar militārajām mācībām. Projekta īstenošanas gaitā ir pierādījies, ka dabas aizsardzības interesēs nav nepieciešams ierobežot militārās mācības un liela daļa no militārajā poligonā atrodamajām dabas vērtībām bez īpašiem apsaimniekošanas pasākumiem var pastāvēt tikai tajā gadījumā, ja teritorija tiek lietota militārajām mācībām.

Konferences otrajā dienā savu pieredzi prezentēja citu valstu pārstāvji. Septiņās dažādās prezentācijās bija redzams, ka dabas aizsardzība ir nozīmīga arī citos militārajos objektos Eiropā. Lai apvienotu dabas aizsardzības un militāro mācību vajadzības, arī citās valstīs tiek īstenoti dažādi praktiski apsaimniekošanas pasākumi un organizētas izglītojošas kampaņas.

Lai uzzinātu vairāk par dažādiem apsaimniekošanas pasākumiem un izmantotajām metodēm, skatieties pievienotās pasākuma prezentācijas.

 

·  (1,79 MB) Briefing on Adazi Military Base and Training Area and Partnership within the LIFE project, positive impact on development of the training area by Major Kaspars Zdanovskis, Chief of staff of NAF LC 3rd RLC

 

·  (511 KB) Natura 2000 territories in Latvia, successfully implemented LIFE projects by Ms. Vija Buša, Head of Division of Protected Areas, Department of Nature Protection, Ministry of the Environment

 

·  (3,59 MB) LIFE project ADAZI- results, conclusions and future plans by Laura Jukāme, manager of LIFE project ADAZI

 

·  (2,57 MB) Nature values of Military Training Area Adazi by project manager of Latvian Fund of Nature Ms. Ieva Rove

 

·  (894 KB) Danish Ministry of Defence and their experience on Nature Protection in Military Objects presented by Ms. Matilde Raahede, Ministry of Defence

 

·  (7,01) Nature values, environmental impacts and management on training areas in Estonia by Ms. Liina Allikas, Adviser of GIS- and environment of Training Fields Section of Estate Service, Estonian Armed Forces

 

·  (1,06 MB) Military Training Areas of High Nature Conservation Value in Central and Eastern Europe; First Analyses of Database and Networking Processes  by Ms. Sarolta Tripolszky,  Natura 2000 coordinator of CEEweb for Biodiversity

 

·  (9,14 MB) LIFE project DANAH A till Z (Belgium) presented by Pilot Officer of LIFE Project DANAH Major Guy de Veth

 

·  (12,2 MB) Experience of Norwegian Project Transformation of Hjerkinn Firing Range to Civilian Application” by Mr. Odd-Erik Martinsen, Senior project manager, Norwegian Defence Estates Agency

 

·  (9,7 MB) Challenges & Solutions for Natural Resources Management at U.S. Army Training Areas by Ms. Debra Dale, Chief, Environmental Functional Support Branch, Europe Region, U.S. Army Environmental Command and Mr. Jay Rubinoff, Wildlife Biologist, U.S. Army Environmental Command

 

·  (7,17 MB) Heathland in Denmark and its management by Mr. Hans Jørgen Degn, „Degn's Naturconsult”; take a look at  (56 KB) comment on the presentation, too.

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv