Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Konference bildēs

LIFE-Daba projekta „Ādaži” ietvaros vislielākajās platībās atjaunots aizsargājams biotops sausais virsājs. Virsājs ir viens no Ādažu militārā poligona atpazīstamākajām dabas vērtībām, tādēļ konferences laikā tā aizsardzībai un apsaimniekošanai tika pievērsta īpaša uzmanība.

 

Konferenci atklāja Aizsardzības ministrijas valsts sekretāra vietniece Inga Puikevica-Puikevska.

 

Tāpat kā visas pārējās projekta aktivitātes arī noslēguma konference tika īstenota ar Eiropas Komisijas finansiālu atbalstu. Dalībai konferencē bija reģistrējušies pārstāvji no deviņām valstīm.

 

Tā kā LIFE-Daba projekts „Ādaži” tiek īstenots Natura 2000 teritorijā, kas gandrīz pilnībā ietilpst Ādažu militārajā poligonā, pirmo prezentāciju sniedza Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 3.Reģionālā nodrošinājuma centra štāba priekšnieks majors Kaspars Zdanovskis. Viņš sniedza informāciju par NBS un to dalību projekta īstenošanā un atklāja kā projekta laikā mainījusies militārpersonu attieksme pret dabas aizsardzības jautājumiem.

 

Konferences starplaikos dalībnieki izmantoja iespēju atcerēties projekta iesākumu un apspriest nākotnes plānus.

 

Ādažu poligonā atlikušas vairs dažas vietas, kur virsājs saglabājas labā stāvoklī pateicoties tikai intensīvām militārajām mācībām. Viena no šādām vietām ir šautuvē, kur mācības notiek gandrīz katru dienu. Konferences dalībnieki apmeklēja šo vietu un piekrita, ka biotopa mozaīka ir dabiska un dzīvotspējīga.

 

Nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas speciālisti prezentēja pēdējos uzlabojumus militārajā poligonā un demonstrēja vairāku liela izmēra nesprāgušo lādiņu neitralizēšanu.

 

Konferences dalībnieki eksplozijas vēroja no droša attāluma.

 

Gleznaina ainava militārajā poligonā.

 

Ekskursijas laikā atrastās iesirmās kāpsmildzenes, kā jau rudenī, izskatās kā zaļi jūras eži.

 

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv