Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Natura 2000 patruļas projekta teritorijā

Projekta ietvaros Natura 2000 teritorijā un aizsargājamo ainavu apvidū „Ādaži” regulāri notiek patrulēšana ar mērķi novērst dažādus pārkāpumus. Patruļas veic Nacionālo bruņoto spēku karavīri. Patruļas īpašu uzmanību pievērš tam, lai teritorijā netiktu pārkāptas dabas aizsardzības prasības, tādēļ par godu teritorijas īpašajam statusam patruļas nosaukums ir – „Natura 2000 patruļa”.

Sākoties siltajai sezonai, pārkāpumu skaits teritorijā pieaug. Neinformējot militāro mācību veicējus, teritorijā ierodas atpūtnieki. Tieši vasaras laikā Ādažu aizsargājamo ainavu apvidū parādās visvairāk atkritumu, tiek lauzts uzstādītais nožogojums un barjeras, ar automašīnām izbraukāta ezeru piekraste un bojāti uzstādītie informācijas stendi. Turklāt cilvēki, kuri ierodas militārajā poligonā par to neziņojot militārpersonām, pakļauj savu veselību un dzīvību nopietniem draudiem, jo militārajās mācībās regulāri tiek izmantota īsta munīcija. Mācību laikā cilvēkiem karavīri neļauj iekļūt teritorijā, kur var krist lādiņi, tomēr apmeklētāji poligonā mēdz iekļūt, apzināti izvairoties no patruļām un militārpersonām, un tas var draudēt ar nelaimi.

Šogad patvaļīgo atpūtnieku atrašanās šāviņu krišanas zonā nav konstatēta, taču patruļas no poligona ir izraidījušas jauniešus, kas tur nolēmuši sarīkot iedzeršanu, un atpūtniekus, kas militāro mācību laikā atradušies pie Mazuikas ezera.

Tradicionāli visvairāk pārkāpēju poligonā ierodas vasarā un rudenī – vasarā atpūsties un rudenī lasīt sēnes un ogas. Šajā laikā teritorijā visaktīvāk darbosies arī Natura 2000 patruļa, lai novērstu cilvēku nonākšanu briesmās un dabas vērtību postīšanu.
aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv