Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Septembrī projekta ietvaros notikuši divi pierdzes apmaiņas semināri

LIFE-Daba projektā „Ādaži” katru gadu tiek organizēti pieredzes apmaiņas semināri, lai izplatītu informāciju par Ādažu militārā poligona apsaimniekošanas pasākumiem projekta ietvaros. Plānots, ka projekta laikā Ādažu militāro poligonu šādu pieredzes apmaiņas pasākumu ietvaros apmeklē 90 pārstāvji no citām Eiropas Savienības valstīm.

Šī gada septembrī notika divi semināri. 10. – 11. septembrī, lai iepazītos ar mūsu projekta pieredzi, Ādažu poligonu apmeklēja Igaunijas un Lietuvas dabas aizsardzības sektora pārstāvju un Lietuvas bruņoto spēku pārstāvju delegācija 23 cilvēku sastāvā. Savukārt 16. – 17. septembrī aplūkot projekta rezultātus Ādažu militārajā poligonā ieradās septiņi cilvēki no līdzīgiem projektiem Slovākijā un Ungārijā.

Pasākumu dalībnieki iepazinās ar projekta ietvaros paveikto, dalījās savā pieredzē un piedalījās diskusijā par to, kuras metodes varētu būt visefektīvākās un piemērotākās Ādažu militārā poligona apsaimniekošanā nākotnē.

 


Igauņu un Lietuviešu delegācija klausās Aizsardzības īpašumu valsts aģentūras Vides nodaļas vadītājas Dainas Galaktionovas prezentāciju.

 


Igauņu un Lietuviešu delegācija apmeklē ekostaciju Ādažu militārajā bāzē.

 


Kolēģi no Lietuvas un Igaunijas novērtē kontrolētās dedzināšanas rezultātus Ādažu militārajā poligonā.

 


Slovākijas un Ungārijas delegācijas pirmā diena Latvijā. Prezentāciju par Iekšzemes kāpu biotopu atjaunošanu un apsaimniekošanu Zahorie militārajā poligonā sniedz projekta vadītāja Katarina Klimova.

 


Kolēģi no Slovākijas un Ungārijas pēta dabas vērtības, kas atrodamas Ādažu militārā poligona virsājā.

 


Visi priecīgi, ka izdevās atrast plūksnu ķekarpapardes.

 

 

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv