Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā “Ādaži”

Saites

Valsts un pašvaldību iestādes

LR Aizsardzības ministrija (www.mod.gov.lv)
Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra (www.aiva.gov.lv)
NBS NP 3. reģionālais nodrošinājuma centrs (www.campadazi.mil.lv)
LR Vides ministrijas Dabas aizsardzības departaments (www.vidm.gov.lv/dad)
Dabas aizsardzības pārvalde (www.dap.gov.lv)
Ādažu novads (www.adazi.lv)

Citi LIFE Daba projekti

Projekts „Latvijas palieņu pļavu atjaunošana ES prioritāro sugu un biotopu saglabāšanai” (www.ldf.lv)
Projekts „Jūras aizsargājamās teritorijas Baltijas jūras austrumu daļā” (www.balticseaportal.net)
Projekts „Purvu apsaimniekošanas plāna ieviešana Latvijā” (www.ldf.lv)
Projekts „Dabas parka „Rāzna” sugu un biotopu aizsardzība” (http://razna.dau.lv/)
Projekts „Lubānas mitrāju kompleksa apsaimniekošana” (www.madona.lv/lubans)
Projekts „Ziemeļgaujas ielejas aizsardzība un apsaimniekošana” (www.zgauja.lv)
Projekts „Biotopu apsaimniekošanas pilnveidošana Natura 2000 teritorijā „Vestiena”” (www.vaaaap.lv)

Citi LIFE Daba projekti militārajās teritorijās

Projekts „Natura 2000 teritoriju apsaimniekošana Salisbury līdzenumā” (www.english-nature.org.uk/salisbury )
Projekts „Kāpu biotopu apsaimniekošana un atjaunošana Zahorie militārajā poligonā” (www.vtsu.sk )

Citas iestādes/ organizācijas

Latvijas Ornitoloģijas biedrība (www.lob.lv)
LU Bioloģijas fakultāte (http://priede.bf.lu.lv/)

Projekta līdzfinansētāji

LR Vides ministrija (www.vidm.gov.lv)
Eiropas Komisijas LIFE programma (http://ec.europa.eu/environment/life/home.htm)

aizsargajamo-ainavu-apvidus.jpg, 19 kB

video-foto-galerija.jpg, 7 kB

Projekta īstenotājs
Aizsardzības īpašumu
valsts aģentūra

nbs.jpg, 4 kB

Projekta partneri
Nacionālie bruņotie
spēki

ldf.jpg, 3 kB

Latvijas Dabas
Fonds

dap.jpg, 2 kB

Dabas aizsardzības
pārvalde

es-life.jpg, 3 kB

Projekta
līdzfinansētāji

Eiropas Komisijas
LIFE programma

LR Vides ministrija vm.jpg, 3 kB

natura2000.jpg, 4 kB

"Projekta „Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana militārajā poligonā un Natura 2000 teritorijā „Ādaži”” mājas lapa"
Email:
ieva.mardega@aiva.gov.lv